ALTAY KÖFTE
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
İş Başvuru Formu

   Adı Soyadı    Doğum Yeri ve Tarihi    Resim Seç
   Mezun Olduğu Okul ve Tarihi        
   Mesleki Ünvanınız   Müracaat Etmek İstediği Görev    
   Medeni HaliEvliBekar    Evli İse Çocuk Sayısı   Kan Grubu
   Ev Telefonu   Cep Telefonu     
   Eşinizin Adı   İşyeri Adresi    Telefonu
   Size Ulaşılamağı takdirde haber Verilecek Kişinin        
  Adı Soyadı    Telefonu    
   Bedeni veya Cildi Rahatsızlığınız Varmı?    EvetHayır    
   Sigara ve benzeri Alışkanlıklarınız Varmı?    EvetHayır    
  Geçirdiğiniz Önemli Hastalık Varmı ?    EvetHayır    
  Sabıka Kaydı Varmı ?    EvetHayır    
  Yabancı Dil Düzeyi    İyiÇokiyiOrtaZayıf    
  Bilgisayar Programları Bilgisi    İyiÇokiyiOrtaZayıf    
  Boy


  Kilo


  Ayakkabı Numarası
         
  Fazla Mesai Yapabilirmisiniz?    EvetHayır    
  Vardiyalı Çalışabilirmisiniz?    EvetHayır    
  Üye Olduğunuz Dernek Bv. Kuruluş Varmı?        
  Askerlik Durumu    YaptıTecilliMuaf    
  Ehliyet        
  Ev Adresi        
  En Son Görev Yeri        
  Referans        
  Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, işletmenizde bir göreve atandığım takdirde iş yeri mevzuatına ve geleneklerine uyacağımı beyan ederim. Yanlış beyanımdan dolayı iş aktimin (4857 İş. Kan.25/II-(a)) ihbar ve tazminatsız feshini kabul ederim.