ALTAY KÖFTE
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ
İş Başvuru Formu

 Adı Soyadı    Doğum Yeri ve Tarihi    Resim Seç
 Mezun Olduğu Okul ve Tarihi        
 Mesleki Ünvanınız   Müracaat Etmek İstediği Görev    
 Medeni HaliEvliBekar    Evli İse Çocuk Sayısı   Kan Grubu
 Ev Telefonu   Cep Telefonu     
 Eşinizin Adı   İşyeri Adresi    Telefonu
 Size Ulaşılamağı takdirde haber Verilecek Kişinin        
Adı Soyadı    Telefonu    
 Bedeni veya Cildi Rahatsızlığınız Varmı?    EvetHayır    
 Sigara ve benzeri Alışkanlıklarınız Varmı?    EvetHayır    
Geçirdiğiniz Önemli Hastalık Varmı ?    EvetHayır    
Sabıka Kaydı Varmı ?    EvetHayır    
Yabancı Dil Düzeyi    İyiÇokiyiOrtaZayıf    
Bilgisayar Programları Bilgisi    İyiÇokiyiOrtaZayıf    
Boy


Kilo


Ayakkabı Numarası
       
Fazla Mesai Yapabilirmisiniz?    EvetHayır    
Vardiyalı Çalışabilirmisiniz?    EvetHayır    
Üye Olduğunuz Dernek Bv. Kuruluş Varmı?        
Askerlik Durumu    YaptıTecilliMuaf    
Ehliyet        
Ev Adresi        
En Son Görev Yeri        
Referans        
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, işletmenizde bir göreve atandığım takdirde iş yeri mevzuatına ve geleneklerine uyacağımı beyan ederim. Yanlış beyanımdan dolayı iş aktimin (4857 İş. Kan.25/II-(a)) ihbar ve tazminatsız feshini kabul ederim.